Trimex

Menu
 • PL
 • EN
 • DE

Polityka prywatności serwisu www.trimex.net.pl
obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.trimex.net.pl

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DEFINICJE

 1. Administrator – TRIMEX sp. z o.o., ul. Zamojska 5 22-460 Szczebrzeszyn, NIP: 922-00-10-933, REGON: 950431285, KRS: 0000087413, e-mail: info@trimex.net.pl, tel./fax 84 682 12 25.
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://trimex.net.pl
 3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

 

2. DANE OSOBOWE

 1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Jak skontaktować się z Administratorem?
  Za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@trimex.net.pl
 3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?
  1. Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza zapytania dostępnego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
  3. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.
 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?
  1. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza tzn. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – komunikacji z Użytkownikami.
  2. Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:
   • statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
   • marketingowych tzn. wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – prezentacji informacji o usługach Administratora, w tym możliwość przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.
  3. Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
  1. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu.
  2. W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.
  3. W zakresie logów serwera przez 60 dni.
 6. Jakie prawa ma Użytkownik?
  1. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
  2. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.
  3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem - do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji tylko i wyłącznie określonych celów.
  5. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.
  6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator informuje, iż w nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.
 8. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:
  1. Hostingodawca.
  2. Dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google.
 9. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 10. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:
  1. gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,
  2. wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.
 11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

 

3. PLIKI COOKIES

 1. Co to są pliki cookies?
  1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu.
  2. Pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

  1. Analitycznym i statystycznym, tzn. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
  2. Remarketingowym, tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Jak można zarządzać plikami cookies?

  1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
  3. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.
  4. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, wynikające z plików cookies i gromadzone przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia dostępnego na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.
  6. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Dzięki temu otrzymuje informacje na temat odwiedzin Serwisu, m.in. takie jak: wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, rodzaj urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, adres IP, nazwę domeny oraz dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć, zainteresowania). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 5. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

4. LOGI SERWERA

 1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.
 2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:
  1. adres IP Użytkownika,
  2. informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,
  3. adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  4. przesłaną ilość danych,
  5. datę i czas dostępu.
 3. Informacje w logach serwera:
  1. mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,
  2. nie są ujawniane osobom trzecim,
  3. są zapisywane i przechowywane na serwerze,
  4. są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

 

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: info@trimex.net.pl

 

Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.