Trimex

Menu
  • PL
  • EN
  • DE

Program Operacyjny : POPW.00.00.00  PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Oś Priorytetowa : POPW.01.00.00 PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Działanie : POPW.01.05.00 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Tytuł Projektu : DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA "TRIMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Wartość Projektu : 191 255,34 PLN

Wartość Dofinansowania : 191 255,34 PLN

Cel Projektu : Utrzymanie Działalności Przedsiębiorstwa

Planowane Efekty : Utrzymanie Działalności Przedsiębiorstwa przez minimum 3 Miesiące

Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.