Trimex

Menu
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku

Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TRIMEX Sp. z o. o.

Wartość Projektu:

238 123, 08 PLN

Wartość dofinansowania:

106 477, 80 PLN

 

Cel Projektu:

 

Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Redukcja kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób przełoży się na korzystnie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo.

 

Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.