Trimex

Menu
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TRIMEX Sp. z o. o.
Wartość Projektu: 1 081 211, 65 PLN
Wartość dofinansowania: 478 742, 03 PLN
Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.
Planowane efekty: Termomodernizacja budynku Wnioskodawcy, czego efektem będzie zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.